Настоящият курс по френски език ще се провежда по системата Panorama 2. В това ниво курсистите ще натрупат около 3500 лексикални единици и изрази. Курсистите ще имат възможност да преговорят основната граматика, взета в ниво А1, както и да разширят познанията си, чрез богата гама от упражнения. Освен лексиката и граматиката, курсистите ще имат възможност да се запознаят още по-отблизо с френската култура и история.