Курсовете по английски език се създават с цел подпомагане на усвояването на граматиката и лексиката на един от най-говоримите езици в света. В онлайн платформата за обучение, курсистите на ЕЦ "Нов стандарт" могат да намерят богат набор от упражнения, които улесняват тяхното обучение. Курсовете са разработени в съответствие с различни системи за обучение по английски като чужд език като New Headway, New English File и др., като по този начин се гарантира търсеният успех. В нашите курсове можете да намери и онлайн тестове, които могат да се използват за тренировъчна среда за упражнение за международно признати сертификати като FCE, CAE, PCE, IELTS, TOEFLE, iBT TOEFLE и др.  

Курсът е разработен за хора, който имат много начални и основни познания по английски език. Онлайн платформата на ЕЦ Нов стандарт е разработена като се следват урочните единици на учебната система. Целта е да се стимулира самостоятелната работа с качените упражнения, тестове и материали. Голямото разнообразие от упражнения помага да се затвърдят знанията на обучаемите в областта на граматиката и лексиката. Предвидени са и упражнения за развиване на останалите комуникационни умения по ЕЕЕР (Единната Европейска Езикова Рамка) - четене, писане, слушане и говорене.