Курсовете по турски език имат за цел да допълнят знанията на курсистите в ЕЦ "Нов стандарт". Системата предлага както изцяло онлайн курсове за напреднали, така и курсове, които служат за допълнителна подготовка и тестване на курсистите ни. Онлайн обучението по турски език в тази онлайн учебна среда е разработено в съответствие с учебния материал по системата за обучение по турски език İstanbul Yabancılar İçin Türkçe - система, разработена от Истанбулския университет. Тук можете да намерите различни ресурси за обучение, програми, упражнения, тестове, които ще направят ученето по турски едно приятно изживяване - лесно достъпно и много функционално. 

Курсът е предназначен и разработен за осъществяване на онлайн обучение по турски език в платформата за онлайн обучения към ЕЦ "Нов стандарт". Освен богатата база с упражнения, видеоклипове, мисловни карти и обяснения на граматичните единици, курсът е снабден и с виртуална класна стая, която осигурява протичането на обучението!

Третата част на системата по турски език İstanbul Yabancılar İçin Türkçe предлага на курсистите развиване на граматичните и лексикалните познания на курсистите по турски език. По време на обучението са застъпени много упражнения свързани с развитието на основните комуникативни способности. В това ниво курсистите ще имат индивидуални и екипни задачи с цел по-лесното усвояване на езика и тънкостите на турската култура. 

Bu kursun amaçların arasında her katılımcının dilbilgisel, sözcüksel ve anlama-dinleme becerilerini genişletip derinleştirmektir. Burada kursun katılımcıları ek alıştırmalar bulup kendilerinin arasında iletişim kurabilirler.

Целта на този курс, базиран на онлайн платформа за обучение, е да се подпомогне изучаването на турски език. Тук курсистите ще открият различен набор от упражнения свързани с лексиката и граматиката, допълнителни разяснения и обяснения на вече взета граматика, както и много и различни видове дейности, свързани с развиването на различни комуникативни умения.